Czas i miejsce akcji

Akcja „Katarynki” rozgrywa się w Warszawie. Wszystkie wydarzenia związane są z kamienicą przy ulicy Miodowej, w której mieszka emerytowany mecenas Tomasz, a do której wprowadzają się dwie kobiety z małą, niewidomą dziewczynką.

Czasu akcji nie da się jednoznacznie określić, ponieważ nie został on podany przez autora. Można przypuszczać, że wydarzenia rozgrywają się w latach 70. XIX wieku. W tekście podane są daty jednej ze spraw, którą zajmował się mecenas Tomasz w latach 1869-1875.

Źródło: streszczenia.pl